نام فارسي:γ- بوتیرو لاکتونکد محصول:v900783
نام علمي:γ-Butyrolactone برند:Vetec
اسم دوم:Vetec™ reagent grade, 98% شرح مختصر: γ-Hydroxybutyric acid lactone, 4-Hydroxybutyric acid lactone, GBL
فرمول: C4H6O2 مولار: 86.09
نقطه جوش: 851 °F تراکم: 3 (vs air)
نقطه اشتعال: 208.4 °F آزمايش: 98%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:96-48-0
علائم ايمني: