نام فارسي:1,3,5-​ تری متوکسی بنزنکد محصول:v900724
نام علمي:1,3,5-​Trimethoxybenzene برند:Vetec
اسم دوم:Vetec™ reagent grade, 98% شرح مختصر: Phloroglucinol trimethyl ether
فرمول: C6H3(OCH3)3 مولار: 168.19
نقطه جوش: 50-53 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال: 186.8 °F آزمايش: 98%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:621-23-8
علائم ايمني: