نام فارسي:2- سیکلو پروپیل متوکسی -​5-​ فلورو فنیل برونیک اسید پیناکول استرکد محصول:syx00198
نام علمي:2-​Cyclopropylmethoxy-​5-​fluorophenylboronic acid pinacol ester برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C16H22BFO3 مولار: 292.15
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:1185836-97-8
علائم ايمني: