نام فارسي:Pدی-166866کد محصول:pz0114
نام علمي:PD-166866 برند:Sigma
اسم دوم:≥98% (HPLC) شرح مختصر: 1-[2-Amino-6-(3,5-dimethoxyphenyl)-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-3-tert-butyl urea
فرمول: C20H24N6O3 مولار: 396.44
نقطه جوش: 2-8°C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: ≥98% (HPLC)
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:192705-79-6
علائم ايمني: