نام فارسي: پلی گلایسینکد محصول:p8791
نام علمي:Polyglycine برند:Sigma
اسم دوم:mol wt 500-5,000 شرح مختصر:
فرمول:-مولار: -
نقطه جوش: −20°C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:25718-94-9
علائم ايمني: