نام فارسي:2- فنیل اتانولکد محصول:p6134
نام علمي:2-Phenylethanol برند:Sigma
اسم دوم:≥98% (GC) شرح مختصر: β-PEA, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, PEA
فرمول: C6H5CH2CH2OH مولار: 122.16
نقطه جوش: −27 °C(lit.) تراکم: 4.21 (vs air)
نقطه اشتعال: 215.6 °F آزمايش: ≥98% (GC)
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:60-12-8
علائم ايمني: