نام فارسي:5- متوکسی ایندولکد محصول:m14900
نام علمي:5-Methoxyindole برند:Aldrich
اسم دوم:99% شرح مختصر:
فرمول: C9H9NO مولار: 147.17
نقطه جوش: 52-55 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 99%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:1006-94-6
علائم ايمني: