نام فارسي:2-برومو -4′- هیدروکسی -3′- نیترو استو فنونکد محصول:idf00070
نام علمي:2-Bromo-4′-hydroxy-3′- نیترو acetophenoneبرند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C8H6BrNO4 مولار: 260.04
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:5029-61-8
علائم ايمني: