نام فارسي:3,4-دی هیدروکسی -دی- فنیل آلانینکد محصول:d9378
نام علمي:3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine برند:Sigma
اسم دوم:powder, ≥98% شرح مختصر: 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanine, D-3-Hydroxytyrosine, D-DOPA
فرمول: C9H11NO4 مولار: 197.19
نقطه جوش: 276-278 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: ≥98%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:5796-17-8
علائم ايمني: