نام فارسي:3,5-دی هیدروکسی بنزویک اسیدکد محصول:d110000
نام علمي:3,5-Dihydroxybenzoic acid برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر: α-Resorcylic acid
فرمول: (HO)2C6H3CO2H مولار: 154.12
نقطه جوش: 236-238 °C (dec.)(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال: 392 °F آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:99-10-5
علائم ايمني: