نام فارسي:5-​(4-​ متوکسی بنزیل )​-​1,3,4-​ تیادیازول -​2-​ آمینکد محصول:cds020227
نام علمي:5-​(4-​Methoxybenzyl)​-​1,3,4-​thiadiazol-​2-​amine برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C10H11N3OS مولار: 221.28
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: