نام فارسي:2-​ آمینو -​4,5,6,7-​ تترا هیدرو بنزو (b) تیوفن -​3- کربوکسامیدکد محصول:cds020012
نام علمي:2-​Amino-​4,5,6,7-​tetrahydrobenzo(b)​thiophene-​3-​carboxamide برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C9H12N2OS مولار: 196.27
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: