نام فارسي:2-​ مورفولین o-​5-​( تری فلورو متیل )​بنزویک اسیدکد محصول:cds017424
نام علمي:2-​morpholino-​5-​(trifluoromethyl)​benzoic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C12H12F3NO3 مولار: 275.22
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: