نام فارسي:(4-​ فلورو -​ بنزیل )​-​(3-​ایزو پروپوکسی -​ پروپیل )​-​ آمینکد محصول:cds016113
نام علمي:(4-​fluoro-​benzyl)​-​(3-​isopropoxy-​propyl)​-​amine برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C13H20FNO مولار: 225.30
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: