نام فارسي:2-​ متوکسی -​3-​ متیل بنزویک اسیدکد محصول:cds014657
نام علمي:2-​methoxy-​3-​methylbenzoic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C9H10O3 مولار: 166.17
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: