نام فارسي:5-​برومو -​4-​ متوکسی -​7-​ متیل ایندان eکد محصول:cds014205
نام علمي:5-​bromo-​4-​methoxy-​7-​methylindane برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C11H13BrO مولار: 241.12
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: