نام فارسي:4-​(4-​ هیدروکسی فنیل)​-​3,6-​ دی هیدرو پیریدین -​1(2H)- کربوکسامیدکد محصول:cds013390
نام علمي:4-​(4-​Hydroxyphenyl)​-​3,6-​dihydropyridine-​1(2H)-carboxamide برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C12H14N2O2 مولار: 218.25
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: