نام فارسي:3-​ فلورو -​4-​( تری فلورو متوکسی )​بنزن برونیک اسیدکد محصول:cds012870
نام علمي:3-​fluoro-​4-​(trifluoromethoxy)​benzene boronic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C7H5BF4O3 مولار: 223.92
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: