نام فارسي:2-​فنیل آمینو -​ تیازول -​4- کربوکسیلیک اسیدکد محصول:cds011147
نام علمي:2-​phenylamino-​thiazole-​4-​carboxylic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C10H8N2O2S مولار: 220.25
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: