نام فارسي:1,2,3,4-​ تترا هیدرو -​ایزو کوینولین -​7- کربوکسیلیک اسیدکد محصول:cds009795
نام علمي:1,2,3,4-​tetrahydro-​isoquinoline-​7-​carboxylic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C10H11NO2 مولار: 177.20
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: