نام فارسي:N-​(2-​ فرمیل -​4,5-​ دی متوکسی -​ فنیل)​- استامیدکد محصول:cds008278
نام علمي:N-​(2-​formyl-​4,5-​dimethoxy-​phenyl)​-​acetamide برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C11H13NO4 مولار: 223.23
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: