نام فارسي:4- کلرو -​7-​ هیدروکسی -​1-​ایندانونکد محصول:cds007876
نام علمي:4-​chloro-​7-​hydroxy-​1-​indanone برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C9H7ClO2 مولار: 182.60
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: