نام فارسي:2-​(4-​برومو -​2-​ فرمیل فنوکسی )​ پروپانویک اسیدکد محصول:cds007290
نام علمي:2-​(4-​Bromo-​2-​formylphenoxy)​propanoic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C10H9BrO4 مولار: 273.08
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: