نام فارسي:(2-​ فلورو -​5-​ متوکسی کربونیل فنیل)​ برونیک اسیدکد محصول:cds005094
نام علمي:(2-​fluoro-​5-​methoxycarbonylphenyl)​boronic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C8H8BFO4 مولار: 197.96
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: