نام فارسي:3-​برومو -​4-​( تری فلورو متوکسی )​ آنیلینکد محصول:cds004708
نام علمي:3-​Bromo-​4-​(trifluoromethoxy)​aniline برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C7H5BrF3NO مولار: 256.02
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: