نام فارسي:4- کلرو -​3-​( متوکسی کربونیل )​فنیل برونیک اسیدکد محصول:cds004269
نام علمي:4-​Chloro-​3-​(methoxycarbonyl)​phenylboronic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C8H8BClO4 مولار: 214.41
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: