نام فارسي:5-​( تری فلورو متیل )​-​2,1,3-​ بنزو تیادیازولکد محصول:cds001765
نام علمي:5-​(Trifluoromethyl)​-​2,1,3-​benzothiadiazole برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C7H3F3N2S مولار: 204.17
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: