نام فارسي:2-​برومو متیل -​3-​ هیدروکسی پیریدین هیدرو برومایدکد محصول:cds000902
نام علمي:2-​Bromomethyl-​3-​hydroxypyridine hydrobromide برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C6H7Br2NO مولار: 268.93
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:
علائم ايمني: