نام فارسي:3-​ آلیل -​4-​ متوکسی بنزویک اسیدکد محصول:cbr00214
نام علمي:3-​Allyl-​4-​methoxybenzoic acid برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C11H12O3 مولار: 192.21
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:7501-09-9
علائم ايمني: