نام فارسي:4- کلرو -​3-​ نیترو آنیلینکد محصول:c58215
نام علمي:4-​Chloro-​3-​ نیترو anilineبرند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر: 4-Amino-1-chloro-2-nitrobenzene
فرمول: ClC6H3(NO2)NH2 مولار: 172.57
نقطه جوش: 99-101 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:635-22-3
علائم ايمني: