نام فارسي:4-​برومو -​7-​ متوکسی -​2-​ متیل کوینولینکد محصول:bbo000282
نام علمي:4-​Bromo-​7-​methoxy-​2-​methylquinoline برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C11H10BrNO مولار: 252.11
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:651042-71-6
علائم ايمني: