نام فارسي:4-​برومو -​6-​ متوکسی -​2-​ متیل کوینولینکد محصول:bbo000236
نام علمي:4-​Bromo-​6-​methoxy-​2-​methylquinoline برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C11H10BrNO مولار: 252.11
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:856095-00-6
علائم ايمني: