نام فارسي:4- کلرو -​2,7,8-​ تری متیل کوینولینکد محصول:bbo000163
نام علمي:4-​Chloro-​2,7,8-​trimethylquinoline برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C12H12ClN مولار: 205.68
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:78509-29-2
علائم ايمني: