نام فارسي:4-​ آمینو -​7- کلرو -​8-​ متیل کوینولینکد محصول:bbo000158
نام علمي:4-​Amino-​7-​chloro-​8-​methylquinoline برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C10H9ClN2 مولار: 192.64
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:948293-41-2
علائم ايمني: