نام فارسي:2-​ آمینو -​3-​ متیل کوینولینکد محصول:bbo000067
نام علمي:2-​Amino-​3-​methylquinoline برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C10H10N2 مولار: 158.20
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:74844-99-8
علائم ايمني: