نام فارسي:2-​ایزو پروپوکسی -​3- یودو -پیریدینکد محصول:ade000296
نام علمي:2-​Isopropoxy-​3-​iodo-​pyridine برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C8H10INO مولار: 263.08
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:766557-61-3
علائم ايمني: