نام فارسي:2-​ اتوکسی -​3- یودو -پیریدینکد محصول:ade000294
نام علمي:2-​Ethoxy-​3-​iodo-​pyridine برند:Aldrich
اسم دوم:AldrichCPR شرح مختصر:
فرمول: C7H8INO مولار: 249.05
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:766557-60-2
علائم ايمني: