نام فارسي:6- استامیدو -6- دی اکسی -α-دی- گلوکو پیرانوزکد محصول:a6645
نام علمي:6-Acetamido-6-deoxy-α-D-glucopyranose برند:Sigma
اسم دوم:شرح مختصر:
فرمول: C8H15NO6 مولار: 221.21
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:84064-37-9
علائم ايمني: