نام فارسي: سرفور اکسیم اکستیلکد محصول:a4237
نام علمي:Cefuroxime Axetil برند:Sigma
اسم دوم:شرح مختصر: [6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
فرمول: C20H22N4O10S مولار: 510.47
نقطه جوش: تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: ≥98% (HPLC)
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:64544-07-6
علائم ايمني: