نام فارسي:3,4,5-​ تری متوکسی بنزالدهیدکد محصول:92140
نام علمي:3,4,5-​Trimethoxybenzaldehyde برند:Fluka
اسم دوم:purum, ≥98.0% (HPLC) شرح مختصر:
فرمول: (CH3O)3C6H2CHO مولار: 196.20
نقطه جوش: 72-74 °C(lit.) تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: ≥98.0% (HPLC)
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:86-81-7
علائم ايمني: