نام فارسي: تترا زول محلولکد محصول:88185
نام علمي:Tetrazole solution برند:Sigma
اسم دوم:for DNA synthesis, filtered through a 1 μm filter, ~0.45 M in acetonitrile شرح مختصر:
فرمول: CH2N4 مولار: 70.05
نقطه جوش: ≤0.003% water تراکم: 0.798 g/mL at 20 °C
نقطه اشتعال: 41 °F آزمايش:
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:288-94-8
علائم ايمني: