نام فارسي: لانتانیوم بوراتکد محصول:772887
نام علمي:Lanthanum borate برند:Aldrich
اسم دوم:powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis شرح مختصر: Boron lanthanum oxide, Lanthanum orthoborate
فرمول: LaBO3 مولار: -
نقطه جوش: >300 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 99.9% trace metals basis
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:13709-95-0
علائم ايمني: