نام فارسي:2-​ آمینو -​3-​برومو بنزویک اسیدکد محصول:748471
نام علمي:2-​Amino-​3-​bromobenzoic acid برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر:
فرمول: C7H6BrNO2 مولار: 216.03
نقطه جوش: 174-178 °C تراکم:
نقطه اشتعال: 321.8 °F آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:20776-51-6
علائم ايمني: