نام فارسي: متیل 3-​ آمینو -​6-​برومو پیرازین -​2-​ کربوکسیلاتکد محصول:737313
نام علمي:Methyl 3-​amino-​6-​bromopyrazine-​2-​carboxylate برند:Aldrich
اسم دوم:95% شرح مختصر:
فرمول: C6H6BrN3O2 مولار: 232.03
نقطه جوش: 172-177 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 95%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:6966-01-4
علائم ايمني: