نام فارسي:2-​( متیل آمینو )پیریدین -​3- کربوکسیلیک اسیدکد محصول:737089
نام علمي:2-​(Methylamino)​pyridine-​3-​carboxylic acid برند:Aldrich
اسم دوم:95% شرح مختصر: 2-Methylaminonicotinic acid
فرمول: C7H8N2O2 مولار: 152.15
نقطه جوش: 250-255 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 95%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:32399-13-6
علائم ايمني: