نام فارسي: بی فنیل-3,4′,5- تری کربوکسیلیک اسیدکد محصول:714747
نام علمي:Biphenyl-3,4′,5-tricarboxylic acid برند:Aldrich
اسم دوم:96% شرح مختصر:
فرمول: C15H10O6 مولار: 286.24
نقطه جوش: >300 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 96%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:677010-20-7
علائم ايمني: