نام فارسي:2-​برومو -​5-​m اتیل -​1,3,4-​ تیادیازولکد محصول:711381
نام علمي:2-​Bromo-​5-​methyl-​1,3,4-​thiadiazole برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر:
فرمول: C3H3N2BrS مولار: 179.04
نقطه جوش: 105-110 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:54044-79-0
علائم ايمني: