نام فارسي:5- پیریمیدین برونیک اسید پیناکول استرکد محصول:704687
نام علمي:5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر: 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
فرمول: C10H15BN2O2 مولار: 206.05
نقطه جوش: 67-71 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:321724-19-0
علائم ايمني: