نام فارسي:4-​(4-​برومو فنوکسی )​ آنیلینکد محصول:695394
نام علمي:4-​(4-​Bromophenoxy)​aniline برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر:
فرمول: C12H10BrNO مولار: 264.12
نقطه جوش: 104-108 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:31465-35-7
علائم ايمني: