نام فارسي:3-​برومو -​5-​ هیدروکسی بنزویک اسیدکد محصول:686417
نام علمي:3-​Bromo-​5-​hydroxybenzoic acid برند:Aldrich
اسم دوم:97% شرح مختصر:
فرمول: C7H5BrO3 مولار: 217.02
نقطه جوش: 237-241 °C تراکم:
نقطه اشتعال:آزمايش: 97%
شکل ساختاري:شماره سي اي اس:140472-69-1
علائم ايمني: